3D görüntüleme TERMİNATÖR T-800 ENDOSKELETON REKVİZİT T2 V1

Katalog için
1
Profili orijinal

Yazar:

3D-iş belirtimi:

3D-Editör 3d max
Oluşturucu vray 5.0
Üzerinde çalışmaya harcanan zaman
Render üzerinde harcanan zaman
Çokgenler 10 000 000
Yayın tarihi