3D görüntüleme Konut kompleksleri dış tasarımı

Katalog için
0
Profili orijinal

Yazar:

3D-iş belirtimi:

3D-Editör 3d max
Oluşturucu mental ray
Üzerinde çalışmaya harcanan zaman 3 hours
Render üzerinde harcanan zaman 5 minutes
Çokgenler 10 000
Yayın tarihi